Podziękowanie

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Kontakt


Designed by:
Reseller hosting Joomla Templates
Hosting services
Jerzy Pietrzyk
PDF Drukuj Email

Witam Państwa

Od urodzenia mieszkam w Lublinie. Mam 43 lata, wykształcenie wyższe techniczne. Jestem absolwentem Politechniki Lubelskiej, pracownikiem miejskiej firmy komunalnej. Żonaty, jedno dziecko. Ze względu na charakter pracy oraz przede wszystkim prowadzoną działalność społeczną stykam się na co dzień z problemami mieszkańców Naszej Dzielnicy Czuby, miasta Lublina oraz kraju.

Między innymi działam w:

 • Społecznej Inicjatywie lokalnej – Przystanek Kolejowy Lublin-Czuby jako Koordynator,
 • Stowarzyszeniu Sowińskiego 2012 jako Sekretarz i Koordynator akcji Stowarzyszenia,
 • Ogólnopolskim Ruchu Społecznym Stowarzyszeniu Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości STOP BEZPRAWIU - Lublin jako Prezes,
 • Stowarzyszeniu Na Rzecz Praworządności jako Prezes,
 • Stowarzyszeniu Niepokonani 2012 jako Członek Zwyczajny,
 • Społecznej Radzie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Prezydencie Miasta Lublina jako Członek,
 • Związku Zawodowym Kadra jako Członek, w miejscu pracy,
 • Radzie Dzielnicy Rury jako Członek Zarządu,

Uważam, że problemy ludzi należy rozwiązywać na polu szerokiej współpracy tak, aby jej efekt był odczuwalny przez jak największą liczbę naszych mieszkańców. Jestem zwolennikiem konsultacji społecznych, które w obecnym czasie wznowiono, jednakże sposób ich przeprowadzania, a przede wszystkim realizacja złożonych wniosków, pozostawia wiele do życzenia. Można odnieść wrażenie, że rozpatrywane są pod kątem przynależności politycznej tak, aby efekt kumulował się z korzyścią dla określonych osób. Osób niekoniecznie zainteresowanych Państwa problemami. A to jest niedopuszczalne.

Do największych osiągnięć w pracy społecznej na rzecz naszej Dzielnicy Czuby zaliczyć mogę następujące inicjatywy:

Jako Społeczna Inicjatywa lokalna – Przystanek Kolejowy Lublin-Czuby, prowadziliśmy szeroką akcję społeczną, mającą na celu utrzymanie lokalizacji przystanku kolejowego w osiedlach Poręba i Widok. Skutecznie, wspólnymi siłami razem z Państwem, zebraliśmy w ciągu zaledwie tygodnia ponad 1500 podpisów pod petycją do Prezydenta w tej sprawie. Jako Koordynator akcji, także w imieniu naszych przyjaciół zaangażowanych w inicjatywę, serdecznie Państwu dziękuję. Efektem naszych starań jest realizacja inwestycji budowy Przystanku Kolejowego Lublin-Czuby, przewidziana na 2015 r.

Opis historii naszej inicjatywy społecznej znajdziecie Państwo na stronie internetowej Społecznej Inicjatywy Lokalnej – www.mylublin.pl

Aby rozwiązać problemy komunikacyjne naszej i sąsiednich dzielnic powołaliśmy we współpracy z Zarządem Dzielnicy Rury do życia Stowarzyszenie Sowińskiego 2012. Stowarzyszenie ma na celu przeprowadzenie szeroko rozumianych konsultacji społecznych z mieszkańcami dzielnic: Czyby, Rury, Śródmieście oraz Czechów oraz innych zainteresowanych, w sprawie rozwiązania palącego nas wszystkich problemu komunikacji pomiędzy naszymi dzielnicami, związanego z ulicą Sowińskiego.

Jedna ulica powoduje paraliż komunikacyjny 1/3 miasta, w tym naszej dzielnicy, z czym nie można się pogodzić. W chwili obecnej dzięki zainicjowanej przez nas akcji została wykonana częściowa przebudowa skrzyżowania u zbiegu ulic Sowińskiego i Głębokiej. W konsekwencji tej inwestycji została również naprawiona nawierzchnia na całej ulicy Filaretów, z czego się bardzo cieszymy. Aby osiągnąć właściwy efekt i poprawę komunikacji musi zostać zrealizowana, forsowana przez nas, inwestycja budowy skrzyżowania dwupoziomowego lub tunelu w omawianym miejscu, do czego będziemy dążyć. W razie niezrealizowania przebudowy grozi nam całkowite zakorkowanie miasta.

Jako Stowarzyszenie Sowińskiego 2012, w którym jestem Koordynatorem akcji, przystąpiliśmy do szerokich konsultacji społecznych z mieszkańcami naszych dzielnic. Zebraliśmy podpisy poparcia pod uchwałą Rady Dzielnicy Rury w sprawie przebudowy węzła komunikacyjnego ulicy Sowińskiego i Głębokiej. Naszą akcję poparły również władze SM Czuby oraz LSM, a w chwili obecnej inicjatywę popiera większość Radnych Miasta.

Po przeprowadzeniu konsultacji z naszymi mieszkańcami złożyłem wnioski do wykorzystania w Społecznej Radzie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Prezydencie Miasta Lublina, w której jestem członkiem, między innymi o:

 • Wprowadzenie „zielonej fali” wzdłuż ulicy Jana Pawła II – celem zwiększenia bezpieczeństwa kierujących oraz maksymalnego udrożnienia ulicy w czasie szczytów komunikacyjnych.
 • Przywrócenie poprzedniego obmalowania poziomego ronda u zbiegu ulic Orkana i Jana Pawła II, ewentualnie umożliwienie kierującym poruszanie się tzn. bus pasem, który obecnie praktycznie nie spełnia swojej funkcji, a mieszkańcom znakomicie poprawi komfort poruszania się po naszej Dzielnicy.
 • Wydłużenie czasu trwania zielonego światła na rondzie Narodowych Sił Zbrojnych jadąc od ul. Filaretów w stronę ul. Krochmalnej (gdzie policja często łapie osoby nie zdające sobie sprawy z wręcz błyskawicznej zmiany świateł – czego wielokrotnie byłem świadkiem osobiście).
 • Wnioskowałem również za usytuowaniem przystanku MPK przy ulicy Jana Pawła II, obok Lidla, co już zostało zrealizowane.

Od wielu lat pracuję społecznie w wielu organizacjach i grupach pozarządowych, działających na rzecz naszych mieszkańców. Działam społecznie starając się pomagać naszym mieszkańcom poprzez: Stowarzyszenie Na Rzecz Praworządności oraz Stowarzyszenie STOP BEZPRAWIU – Lublin. Stowarzyszenie te mają za zadanie pomoc osobom pokrzywdzonym oraz pomoc w przywracaniu prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz urzędów administracji państwowej.
W organizacjach tych oferujemy mieszkańcom Dzielnicy Czuby oraz mieszkańcom Lublina bezpłatną pomoc prawną, którą świadczymy w sali Jerycho Kościoła Matki Bożej Różańcowej przy ulicy Bursztynowej 20, dzięki uprzejmości Parafii.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane naszą bezpłatną pomocą. Wszelkie informacje zamieszczone są na naszej stronie internetowej, pod adresem www.stopbezprawiu.org
Informacje na temat działalności stowarzyszeń zamieszczone są także na stronach internetowych: ruchspoleczny.com.pl, sprawiedliwosc.org.

Na podstawie swojej obecnej działalności z przykrością stwierdzam, że urzędy oraz władza sądownicza są dalekie od prawdziwej służby dla obywateli. Jest wręcz przeciwnie. Z przykrością stwierdzam, iż administracja jak i organy państwa w obecnym stanie nie służą społeczeństwu. Pracę na rzecz jawności i uczciwości funkcjonowania samorządu oraz władzy sądowniczej uważam za jeden z ważniejszych swoich obowiązków, w celu przywrócenia normalności w naszym mieście.

W przyszłości chciałbym zająć się takimi problemami jak:

 • Wybudowanie ciągu komunikacyjnego (pieszego i jezdnego) do mającego powstać w przyszłym roku przystanku kolejowego w naszej Dzielnicy Czuby.
 • Wybudowanie infrastruktury w pobliżu przystanku kolejowego – w tym parkingów. Inwestycja ta poprawi znacząco jakość życia naszych mieszkańców oraz sąsiednich Dzielnic.
 • Wybudowanie drogi jedno-jezdniowej łączącej ulice Filaretów oraz Granitową, co znacząco odciąży przeciążoną ulicę Bursztynową oraz zapewni swobodną komunikację dla wszystkich zainteresowanych dojazdem do przystanku osób, bez negatywnego wpływu na osiedle Poręba i Widok, tym samym na naszych mieszkańców.
 • Ukończenie drugiej nitki wiaduktu łączącego osiedla Widok oraz Porębę z ulicą Jana Pawła II, celem ułatwienie przejazdu z oraz do osiedli, a przede wszystkim odkorkowanie wiaduktu w czasie szczytów komunikacyjnych w godzinach rannych i popołudniowych.
 • Zagospodarowanie szkieletu niewybudowanej hali sportowej w osiedlu Ruta, pod działalność rekreacyjno-handlową (usytuowanie na jej terenie targowiska, które obecnie znajduje się pod sklepem Stokrotka). Bardzo dobrym działaniem byłoby usytuowanie w niej lokalnego centrum, w tym również oświatowego, oraz zachęcenie do ulokowania się w nim lokalnych małych i średnich firm, celem przyciągnięcia do naszej dzielnicy kapitału, w tym potrzebnych usług.

Logicznym budowaniem i połączeniem ścieżek rowerowych, które zaczynają się w środku osiedli a kończą w co najmniej dziwnych miejscach, bez żadnej logiki. Trzeba to zmienić - z korzyścią dla Państwa.

W związku z posiadanym dużym doświadczeniem w pracy społecznej, realizację punktów mogą Państwo powierzyć w moje ręce. Zawsze staram się wywiązać z założonych celów.

Z góry dziękuję za wszelką udzieloną pomoc.